Arkistoaineisto

AINEISTO

Valtion- ja kunnallishallinnon sekä ortodoksisen kirkon arkistoja säädellään arkistolailla ja ev.lut. seurakuntien arkistoja kirkkolailla. Nämä arkistot eivät kuulu kotiseutuarkistoon.

Kotiseutuarkistoon kuuluvat ne paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muutoin ole päätyneet säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin.

Kotiseutuarkistoon voivat kuulua mm. paikalliset

* yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden arkistot
* osuuskuntien ja liikelaitosten arkistot
* perheiden, sukujen ja talojen arkistot
* yksityishenkilöiden arkistot

Arkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

ARKISTOON OTETTAVA MATERIAALI

Kotiseutuarkistoon otetaan pääsääntöisesti vain sinne lahjoitettua arkistomateriaalia. Lahjoituksessa arkistomateriaalin omistusoikeus siirtyy kotiseutuarkistolle.

Kotiseutuarkisto on julkinen laitos, joten sinne lahjoitettu arkistoaines on yleensä kaikkien luettavissa ja kopioitavissa.

Arkistossa säilytettäviin asiakirjoihin voi tutustua tutkijahuoneessa ja niitä voi kopioida omakustannushintaan (kts. hinnasto kohdasta Aineiston käyttöehdot). Arkistomateriaalia on mahdollisuus saada myös digitaalisessa muodossa. Aineistoa ei pääsääntöisesti lainata.

Vastaanotettavan aineiston tulee olla seulottua ja luetteloitua. Arkistomateriaalin mukana tulisi olla myös lyhyt vapaamuotoinen historiikki organisaation/henkilön toiminnasta.

Yhdistysten ja yhteisöjen osalta otamme aineistoa vastaan vain toimintansa jo lopettaneilta.

Neuvotellaksenne arkistonluovutuksesta ja vastaanotosta, pyydämme ottamaan yhteyttä.

Skip to content